ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG WEBSTIE

Trang web với tên miền “www.lexusfinancial.com.vn” là tài sản của Công ty TNHH MTV Tài Chính Toyota Việt Nam (TFSVN). Việc truy cập vào trang web đồng nghĩa với việc bạn đã hiểu rõ và đồng ý thực hiện đúng với các điều khoản sau đây:

NỘI DUNG CỦA TRANG WEB

Những nội dung của trang web này là toàn bộ hoặc một phần như thương hiệu, biểu tượng, hình ảnh, biểu trưng, hình tượng, phần mềm, văn bản và những nội dung khác đều là tài sản của LFS và/hoặc các nội dung thông tin do LFS kiểm soát.

Thương hiệu, logo, tên gọi, màu sắc, biểu tượng và các nhãn mác dịch vụ được hiển thị trên trang web của LFS đã được bảo hộ theo quy định của pháp luật.

Với tư cách là chủ sở hữu hợp pháp của các nội dung được hiển thị, LFS có toàn quyền sửa đổi, bổ sung hoặc xóa bỏ bất kỳ nội dung nào của trang web vào bất kỳ thời điểm nào mà không cần thông báo trước. Các nội dung về sản phẩm, dịch vụ hiển thị trên trang web của LFS chỉ mang tính chất giới thiệu và không có hiệu lực áp dụng vào bất kỳ thời điểm, địa điểm nào mà bạn truy cập. LFS có quyền hoãn, dừng hoặc ngừng cung cấp dịch vụ qua trang web. 

Không ai được thay đổi, xoá bỏ, huỷ hoại, giả mạo, sao chép, tiết lộ, hiển thị hoặc sử dụng một phần hoặc toàn bộ những tài liệu này vì các mục đích thương mại hay công cộng mà không nhận được sự chấp thuận bằng văn bản từ LFS. Việc sử dụng này là hợp pháp nếu đáp ứng đầy đủ các tiêu chí sau:

– Cho chính mục đích giao dịch với LFS.

– Khi sử dụng phải trích dẫn nguồn và giữ nguyên đường dẫn đến tài liệu gốc, giữ nguyên tính toàn vẹn của thông tin và đảm bảo quyền sở hữu trí tuệ của LFS đối với các tài sản này.

– Không sử dụng với mục đích đăng tải các thông tin lừa đảo, sai sự thật, mạo danh LFS để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật.

TRUY CẬP VÀ SỬ DỤNG

LFS nghiêm cấm sử dụng trái phép trang web này, bao gồm nhưng không giới hạn, việc truy cập trái phép vào trang web hoặc sử dụng trái phép bất kỳ thông tin và tài liệu nào được đăng tải trên trang web. Trong trường hợp phát hiện việc truy cập và sử dụng trái phép các nội dung từ trang web, LFS có quyền lập tức chấm dứt quyền truy cập của bạn tại mọi thời điểm mà không cần phải thông báo trước và yêu cầu bồi thường thiệt hại (nếu có).

THU THẬP THÔNG TIN, DỰ LIỆU CÁ NHÂN

Việc truy cập vào trang web LFS của bạn có thể được ghi nhận lại cho mục đích phân tích dữ liệu bằng cách thu thập thông qua việc sử dụng công nghệ “cookie” (một tập tin dữ liệu nhỏ tự động lưu số lần lướt web trên máy tính).

LFS sử dụng công nghệ cookie để theo dõi đường dẫn mà bạn dùng để truy cập vào trang web, việc này giúp LFS ghi nhận những hoạt động tương tác của người dùng tại trang web. LFS sử dụng các thông tin này để thực hiện những hoạt động quảng bá, giới thiệu và thông báo về sản phẩm, dịch vụ và các tài liệu tiếp thị khác mà chúng tôi cho là phù hợp với sở thích và nhu cầu của bạn.

LFS không thu thập thông tin cá nhân của người dùng thông qua công nghệ này.

Lưu ý rằng, bạn có thể thiết lập cho trình duyệt của bạn không chấp nhận cookie hoặc cảnh báo cho bạn trong trường hợp cookie của máy tính bạn được gửi đi.

Trong trường hợp, bạn cung cấp thông tin, dữ liệu cá nhân thông qua trang web, LFS chỉ sử dụng vào mục đích duy nhất là cải tiến dịch vụ mà LFS cung cấp cho bạn. Chúng tôi luôn nỗ lực hết sức nhằm đảm bảo độ bảo mật của hoạt động thu thập, truyền và lưu trữ dữ liệu cá nhân theo đúng trạng thái tự nhiên của những dữ liệu này. LFS không sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn vào mục đích để gửi cho bạn tin nhắn hay thông tin mà bạn không mong muốn. LFS cũng không chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn hay bán dữ liệu như vậy cho bất kỳ bên thứ ba nào nếu không có sự đồng ý của bạn.

Ngoài ra, LFS không bắt buộc phải giám sát hoặc xem xét bất kỳ thông tin nào mà người dùng trang web nhập vào và cũng không chịu bất kỳ trách nhiệm nào liên quan đến hành động nhập thông tin của người dùng như thế, LFS có quyền, tùy từng thời điểm, kiểm tra thông tin do người dùng nhập và xóa bỏ thông tin đó khỏi trang web này mà không cần nêu lý do.

THƯ ĐIỆN TỬ

LFS không bảo đảm rằng các thư điện tử được gửi đến LFS qua đường Internet sẽ được bảo đảm tính bảo mật. LFS sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại nào xảy ra với người dùng nếu Thư điện tử không được bảo mật.

GIỚI HẠN VÀ TRÁCH NHIỆM

Những trách nhiệm theo bất kỳ điều kiện hay bảo đảm nào mà không thể được loại trừ theo quy định của pháp luật, sẽ được giới hạn bởi việc quyết định của LFS bằng cách thay thế, sửa chữa, tái cung cấp các sản phẩm, dịch vụ hay thanh toán cho các chi phí tái cung cấp dịch vụ hoặc sửa chữa sản phẩm đó. LFS trong giới hạn của pháp luật cho phép, trong bất kỳ trường hợp nào, sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tồn thất, mất mát, thiệt hại trực tiếp hay gián tiếp phát sinh có liên quan từ trang web này và/hoặc các trang web liên kết khác hay từ việc sử dụng hoặc không sử dụng được trang web do lỗi, sai sót, gián đoạn, chậm trễ trong truyền dữ liệu, do vi rút… Ngoài ra, LFS sẽ không bảo đảm hoàn toàn tính chính xác tuyệt đối, phù hợp, đầy đủ của những nội dung đăng tải trên trang web, và trong giới hạn được pháp luật cho phép, LFS không chịu trách nhiệm đối với các lỗi hoặc thiếu sót trong thông tin, các bảo đảm không vi phạm quyền sở hữu của bên thứ ba.

Đối với các vấn đề liên quan đến quá trình truyền tính hiệu và tải thông tin, LFS không bảo đảm rằng các đường truyền dữ liệu không bị chậm, gián đoạn, lỗi, hoặc mất tín hiệu được gây ra bởi các thiết bị truyền phát không thuộc sự kiểm soát của LFS , và không chứa đựng vi rút trong các chương trình gây hại hoặc không có tổn thất đối với hệ thống máy tính của bạn. Để việc tải thông tin được bảo đảm an toàn, bạn có trách nhiệm sử dụng các thiết bị, chương trình bảo vệ phù hợp và thực hiện việc quét vi rút và các chương trình gây hại khác.

Bên cạnh đó, LFS không đưa ra bất kỳ đảm bảo nào và không chiu trách nhiệm về bất cứ thông tin, tài liệu, sản phẩm, dich vụ và nội dung nào được đăng tải, cung cấp tại các trang web khác liên kết đến LFS và các vấn đề về an toàn, bảo mật của các trang web đó.

CÁC NGUYÊN TẮC BẢO MẬT TÀI KHOẢN CÁ NHÂN

Để việc truy cập vào trang web được thực hiện an toàn, cả bạn và LFS đóng vai trò quan trọng trong việc bảo mật các thông tin cá nhân. Bạn nên thận trọng trong việc bảo vệ các thông tin cá nhân bằng cách không chia sẻ, cung cấp hoặc tạo điều kiện cho người khác sử truy cập, sử dụng Tên sử dụng/Tên đăng nhập và/hoặc Mật khẩu của bạn. LFS luôn cố gắng bảo vệ thông tin của bạn bằng những nỗ lực cao nhất phù hợp với quy định của pháp luật. Để bảo mật thông tin cá nhân một cách tốt nhất, bạn nên thận trọng và tuân thủ theo các nguyên tắc:

– Không tiết lộ Tên sử dụng/Tên đăng nhập và/hoặc mật khẩu với bất kỳ ai, viết hoặc sử dụng ở nơi mà mọi người có thể nhận biết và nhìn thấy được. 

– Không chọn mật khẩu quá đơn giản từ những thông tin dễ xác định như họ Họ và tên, ngày sinh, số điện thoại của bạn.

– Thoát khỏi hệ thống và trình duyệt khi rời khỏi máy tính. 

– Khi nghi ngờ mật khẩu đã bị lộ, bạn cần thay đổi mật khẩu ngay lập tức, trong trường hợp cần thiết bạn nên thông báo và đề nghị hỗ trợ từ LFS qua số điện thoại: (028) 7309 0998.

CẬP NHẬT NỘI DUNG ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG WEBSITE

LFS, trên cơ sở nhu cầu hoạt động kinh doanh, quy định pháp luật tại từng thời điểm cũng như đánh giá chủ quan của mình, có toàn quyền cập nhật nội dung Điều khoản sử dụng website này bất cứ thời điểm nào mà không cần có sự đồng ý của bạn hoặc tổ chức, cá nhân nào liên quan. Vì vậy, ở từng thời điểm, LFS mời bạn ghé thăm trang này để nhận được những thông tin mới nhất từ LFS.

Lexus Design
Award 2023

Vay mua xe tại Tài chính Toyota Việt Nam - TFSVN, bạn có thể chủ động lựa chọn thời gian vay và
Tìm hiểu thêm