07/10/2022

Nếu Khách Hàng thanh toán trễ tiền góp hàng tháng thì LFS tính lãi phạt trễ hạn thế nào?

-Theo quy định trong Hợp đồng tín dụng, Khách Hàng có nghĩa vụ thanh toán đầy đủ và đúng hạn số tiền phải thanh toán hàng tháng theo Lịch thanh toán gửi kèm bộ Hợp đồng tín dụng hoặc Lịch thanh toán gửi đến Khách Hàng mỗi 3 tháng.

-Trong trường hợp Khách Hàng thanh toán trễ hơn so với Ngày thanh toán hàng tháng và hợp đồng phát sinh khoản phạt trễ hạn, Khách Hàng vui lòng thanh toán thêm số tiền phát sinh tính đến ngày thực trả hoặc liên hệ với LFS để được thông báo số tiền chi tiết.

-Về phía LFS, nhằm tuân thủ các quy định của pháp luật về việc chuyển nợ quá hạn và phân loại nhóm nợ, LFS sẽ thực hiện phân loại nhóm nợ với các khoản vay có dư nợ quá hạn lớn hơn 0 đồng.ĐĂNG KÝ

Quý khách có thể đăng ký vay trực tiếp nhanh chóng và thuận lợi ngay tại đây!
Đăng ký vay ngay!

Bài viết mới nhất

Lexus Design
Award 2023

Vay mua xe tại Tài chính Toyota Việt Nam - TFSVN, bạn có thể chủ động lựa chọn thời gian vay và
Tìm hiểu thêm