07/10/2022

Những Lưu ý “Nội dung Chuyển tiền” khi thực hiện chuyển khoản thanh toán nợ vay cho LFS?

Khi thực hiện chuyển khoản cho Công ty tài chính Toyota Việt Nam – TFSVN, Khách hàng lưu ý “Nội dung Chuyển tiền” như sau:

[TÊN CHỦ XE] thanh toán tiền vay cho [BIỂN SỐ XE] hoặc [SỐ HỢP ĐỒNG VAY]

-> Lưu ý: [BIỂN SỐ XE] phải ghi đầy đủ. Ví Dụ: 61A1234ĐĂNG KÝ

Quý khách có thể đăng ký vay trực tiếp nhanh chóng và thuận lợi ngay tại đây!
Đăng ký vay ngay!

Bài viết mới nhất

Lexus Design
Award 2023

Vay mua xe tại Tài chính Toyota Việt Nam - TFSVN, bạn có thể chủ động lựa chọn thời gian vay và
Tìm hiểu thêm