07/10/2022

Hồ sơ tái tục Bảo hiểm Vật chất xe gửi cho LFS cần những gì? Và gửi bằng cách nào?

“Khách Hàng gửi Hồ sơ tái tục Bảo hiểm Vật chất xe cho LFS bằng file ảnh & gửi qua Email hoặc Zalo của TFSVN. Hồ sơ gồm có:

Hợp đồng Bảo hiểm có điều khoản Người Thụ Hưởng:
Công ty TNHH MTV Tài Chính Toyota Việt Nam (TFSVN); Địa chỉ: Phòng 04 – 05, Tầng 12, Saigon Centre Tòa 2, Số 67 đường Lê Lợi, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP.HCM, là người thụ hưởng quyền lợi bảo hiểm trước tiên và duy nhất.

Trường hợp xe bị tổn thất trong phạm vi bảo hiểm có mức tổn thất đến 20 triệu đồng, Công ty Bảo hiểm bồi thường trực tiếp cho chủ xe.

Trường hợp xe bị tổn thất trong phạm vi bào hiểm có mức tổn thất trên 20 triệu đồng, Công ty Bảo hiểm chỉ bồi thường cho chủ xe khi có ý kiến chấp thuận của LFS.

Trường hợp tổn thất toàn bộ, Công ty Bảo hiểm bồi thường trực tiếp cho LFS. LFS sau khi thu tiền vốn vay (lãi + gốc) và các chi phí khác sẽ có trách nhiệm chuyển trả phần còn lại cho chủ xe.

Mọi sự thay đổi nội dung về người thụ hưởng & quyền lợi người thụ hưởng (LFS) phải có sự đồng ý bằng văn bản của LFS.

Hóa đơn hoặc Phiếu thu xác nhận đã đóng phí bảo hiểm.
Giấy chứng nhận bảo hiểm tự nguyện vật chất xe (thân vỏ xe).ĐĂNG KÝ

Quý khách có thể đăng ký vay trực tiếp nhanh chóng và thuận lợi ngay tại đây!
Đăng ký vay ngay!

Bài viết mới nhất

Lexus Design
Award 2023

Vay mua xe tại Tài chính Toyota Việt Nam - TFSVN, bạn có thể chủ động lựa chọn thời gian vay và
Tìm hiểu thêm