25/09/2022

Tôi vi phạm một trong các điều khoản hợp đồng, tôi có thể bị LFS khởi kiện không

Có. Khi Bạn vi phạm và Bạn không khắc phục các vi phạm đó, LFS sẽ xem xét thu hồi nợ và khởi kiện.

ĐĂNG KÝ

Quý khách có thể đăng ký vay trực tiếp nhanh chóng và thuận lợi ngay tại đây!
Đăng ký vay ngay!

Bài viết mới nhất

Lexus Design
Award 2023

Vay mua xe tại Tài chính Toyota Việt Nam - TFSVN, bạn có thể chủ động lựa chọn thời gian vay và
Tìm hiểu thêm